Regulamin

Regulamin

Regulamin korzystania ze strony internetowej "Wybory w Polsce"

1. Akceptacja warunków:
Korzystanie ze strony internetowej "Wybory w Polsce" oznacza pełne akceptowanie niniejszego regulaminu. Użytkownik zobowiązuje się przestrzegać wszystkich zasad i postanowień określonych w regulaminie.

2. Odpowiedzialność
Administrator strony nie ponosi odpowiedzialności za treści zamieszczane przez użytkowników w komentarzach, forach dyskusyjnych ani w innych formach interakcji społecznościowych na stronie. Użytkownik jest odpowiedzialny za zamieszczane przez siebie treści i ponosi konsekwencje związane z naruszeniem obowiązującego prawa lub zasad społecznych.

3. Użytkownicy
Użytkownicy strony internetowej "Wybory w Polsce" zobowiązują się do szanowania innych użytkowników oraz do zachowania kultury wypowiedzi. Wszelkie treści naruszające prawa autorskie, prawa do prywatności, promujące przemoc, nietolerancję, nienawiść lub obraźliwe wypowiedzi będą usuwane, a użytkownicy odpowiedzialni za takie treści mogą zostać zablokowani.

4. Prawa autorskie
Wszelkie materiały zamieszczone na stronie internetowej "Wybory w Polsce", takie jak teksty, zdjęcia, filmy, grafiki, są chronione prawem autorskim. Ich kopiowanie, rozpowszechnianie lub wykorzystywanie w celach komercyjnych bez zgody administratora strony jest zabronione.

5. Prywatność
Administrator strony zobowiązuje się do ochrony prywatności użytkowników. Dane osobowe zbierane podczas korzystania ze strony będą przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych. Administrator nie udostępnia tych danych osobom trzecim bez wyraźnej zgody użytkownika.

6. Zmiany w regulaminie
Administrator strony zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w niniejszym regulaminie. Użytkownicy zostaną powiadomieni o wprowadzonych zmianach na stronie lub za pośrednictwem innych dostępnych kanałów komunikacji.

7. Kontakt
W przypadku pytań, uwag lub zgłoszenia naruszeń regulaminu, użytkownicy mogą skontaktować się z administratorem strony za pośrednictwem podanych na stronie danych kontaktowych. Przypominamy, że korzystanie ze strony internetowej "Wybory w Polsce" oznacza akceptację niniejszego regulaminu.

Szukaj